مایع پلیمری جهت آب بندی بتن و ملات های ترمیمی و مناسب برای کف های بتنی و نمای ساختمانی، دیوار و کف استخرها می باشد.