شرکت بهسازان تنها فروشنده الیاف فلزی به شکل موج دار و با روکش مس می باشد. شکل موج دار این الیاف باعث درگیری بیشتر آن در بتن می گردد و منجر به افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن می گردد.

بتن مسلح با الیاف فولادی شامل یک کالبد بتنی مرکب از سیمان، مصالح سنگی، آب و همچنین درصدی از الیاف فولادی کوتاه می‌باشد که بطور درهم و کاملاً اتفاقی و در جهات مختلف در مخلوط پراکنده شده که وجود الیاف فولادی مشخصات بتن را نسبت به حالت خالص بهبود می‌بخشد.

مزایای این محصولات عبارتند از :

  • كاهش ضخامت دال بتنی با حفظ استحكام آن.
  • استحكام دال بتنی در گوشه ها و زوایای قائم دال بتنی.
  • كنترل تركهای مویی در محدوده ی انقباض پلاستیك بتن.
  • بهتر شدن خصوصیات فیزیكی ، شیمیایی و مكانیكی بتن.

بتن الیافی خواص مناسبی همچون شکل‌پذیری بالا، مقاومت فوق‌العاده، قابلیت جذب انرژی و پایداری در برابر ترک خوردن را دارا می باشد که متناسب با آنها می توان موارد کاربرد فراوانی برای آن یافت. به طور مثـال در ساخت کف سالن‌های صنـعتی، می توان از این نوع بتـن به جای بتـن آرماتوری متداول سـود جسـت این نوع بتـن از بهترین مصالح مورد استفاده در ساخت بنـاهای مقاوم‌به‌ ضربه، همچون سازه پناهگاه ها و انبارهای نگهداری مواد منفجره به شمار می رود و بنای شکـل گرفتـه از بتن، قابلیت فوق العاده ای در جذب انـرژی ضربه دارد. همچنین در ساخت باند فـرودگاه ها به خوبی می توان از این نوع بتن کمک گرفت. موارد دیگری از به کارگیری این بتن، ساخت قطعـات پیـش ساخته ساختـمانی همچون پانل های سایبـان و یا پاشش بتن روی سطوح انحنـا‌دار همچون تونل ها می باشد. به‌کـارگیری این بتـن در بنای یک سازه علاوه بر موارد یاد شده از مزایایی همچون عایق بودن سـازه در برابر صدا و سرعت بالای اجرا نیز برخوردار است . الیـاف را ميـتوان قبل ، بعد يا در حيـن ميكس به مخلوط بتن اضافـه كرد ولی براى آسانى پخـش بايد به صورت خشـك وارد مخلـوط شود. البتـه بايد توجه داشت در فرآيند ساخت بتن اليافی بايد از ايجاد پديده گلوله ای شدن (Balling) كه به دليل استفاده از مقادير زياد و نادرست الياف رخ مى دهد. جلوگيری بعمل آيد زيرا در اين صورت پديده انسداد در بتن صورت گرفته و اثر الياف عملا از بين خواهد رفت.

خواص بتن مسلح به الیاف فولادی
به طور کلی وجود الیاف فولادی در جسم بتن باعث افزایش مقاومت بتن می‌شود.

مقاومت ترک خوردگی
در آزمایش‌های خمشی، کششی و … بطور استاتیکی ملاحظه می‌شود که الیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن خالص تاثیر بسیار مثبتی دارد بلکه بعنوان یک عامل بازدارنده ترک نیز عمل می‌کند. بدین معنی که با شروع ترک خوردگی، الیاف نقش خود را در دوختن ترک و محدود کردن اندازه ترک بازی کرده و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری بعمل می‌آورد. این درحالیست که در تیرهای بتن خالص با حداکثر ۱٫۰ میلی‌متر تغییر شکل در وسط دهنه، نه تنها تیر دو تکه نمی‌شود، بلکه ترک از نصف ارتفاع تیر به بالا حرکت نکرده و با بازشدن ترک، الیاف این فاصله را به طرفین محل گسیختگی ارتباط داده و از فروریختن تیر جلوگیری می‌کند. مقاومت الیاف در قبال ترک در نمونه‌های کششی نیز شایان توجه است. بدین معنی که در کشش نیز بعد از ترک نخستین در کل مقطع که مربوط به بتن است، الیافها، دو طرف محل ترک را یکدیگر ارتباط داده و از گسترش و زیادشدن عرض ترک ممانعت بعمل می‌آورند. کیفیت ترک خوردگی در آزمایش شکافتگی نمونه استوانه‌ای آن نیز جالب است. بعد از بار نهایی، نمونه بتن خالص از وسط و در امتداد قطر کاملاً گسیخته و دو تکه می‌شود در حالی که در نمونه بتن الیافی بدون آنکه نمونه از همدیگر جدا شود، آنقدر تغییر شکل می‌دهد که سطح مقطع دایره‌ای نمونه به سطح مقطع بیضوی تبدیل می‌شود.

مقاومت سایشی
نتایج بررسی مقاومت سایشی بتن الیافی توسط انجمن فولاد ایالت متحده نشان می‌دهد که عمق سائیده شده بتن الیافی با شن نخودی و الیاف در مقایسه با عمق سائیده شده دال‌های ساخته شده از بتن خالص با شن درشت دانه ۲۷۰ درصد کمتر است. آزمایش‌هایی که اخیراً توسط گروهی از مهندسین انجام یافته پیشنهاد می‌کند که مقاومت سایشی بتن الیافی در معرض سایش رسوبات آب در سازه‌های هیدرولیکی تفاوت چندانی با بتن خالص ندارد. این آزمایش‌ها همچنین نشان می‌دهد که وقتی فرسایش در نتیجه سایش تدریجی بتن به علت حرکت غلطکی ذرات و مواد ریزدانه با سرعت کم از روی سطح بتن است، میزان فرسایش به کیفیت مصالح سنگی و سختی سطح بتن بستگی خواهد داشت و در این حالت الیاف تاثیر چندانی ندارند. در واقع اگر کاربرد الیاف با یک نسبت آب به سیمان زیادتر و با حجم زیاد خمیر سیمان همراه باشد، افزایش کمی در مقدار فرسایش می‌تواند بوجود آید. اما وقتی فرسایش در نتیجهسایش ناشی از سرعت زیاد جریان آب و ضربه اجسام و مواد شناور بزرگ جریان آب باشد، بتن الیافی مقاومت فرسایشی قابل توجهی را نشان می‌دهد…

الیاف فلزی با عملکرد 3 بعدی جایگزین مناسبی برای مش بوده و دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات مسکن و استانداردهای ذیل میباشد:

  • ACI5441R
  • ACI5443R
  • ASTMC1116

 

مشخصات فنی :

طول : 5 سانتی متر
قطر : 0.7 / 0.8 / 0.9 mm
N/mm800 تا 1400 : مقاومت کششی
نهایت کشیدگی :کمتر از4%