توضیحات محصول

بتن شسته به دو روش درجا و آماده اجرا می شود. بتن شسته را می توان با اضافه کردن افزودنی های پیشنهادی این شرکت از ضخامت های 3 الی 15 سانتی متری اجرا نمود . برای اجرای بتن شسته یا واش بتن ، پس از تخلیه و تسطیح و ماله زنی اولیه اجازه می دهیم تا بتن تا حدودی سخت و سفت گردد. سپس توسط دستگاه واتر جت سطح بتن شسته خواهد شد تا شیره ی سطحی سیمان شسته شده و بخشی از سنگ هانه ها قابل رویت گردند. از آنجایی که ظاهر بتن شسته یا واش بتن دارای اهمیت بوده معمولا از سنگ دانه های رنگی در اختلاط بتن شسته استفاده می گردد.بتن شسته یا واش بتن به دلیل ظاهر زیبا و خاص خود در محوطه سازی و پیاده رو سازی بسیار مناسب و پر کاربرد می باشد.

بتن شسته یا واش بتن از ضخامت 2 تا 15 سانتی متری به صورت درجا یا پیش ساخته اجرا می شود.