روان کننده بتن به عنوان کاهنده آب بر پایه پلی کربکسیلات اصلاح شده و موجب افزایش مقاومت فشاری بتن می گردد.

موارد مصرف روان کننده : بتن ریزی با پمپ ، قطعات پیش ساخته ، بتن های خود تراز و خود متراکم ، بتن با مقاومت بالا ،بتن ریزی در سازه های پر آرماتور

میزان مصرف روان کننده : قبل از بتن ریزی به مقدار 0.1 الی 0.5 درصد وزن سیمان و به مدت 3 دقیقه با بتن مخلوط می گردد.