رضایتمندی و تایید کیفی مشتریان ، از اهداف اصلی شرکت بهسازان بوده که به لطف خدا ،تاکنون این امر محقق گردیده و جزئی از افتخارات شرکت بهسازان میباشد

گواهینامه CE

گواهینامه ISO

نامه اعطای نمایندگی فروش شرکت آرملات

پایدارسازان آریا

شرکت نیرو و ابنیه یکتا

شرکت ساخت و مرمت رواق کاخ خورشید

سامان سازه سپنتا

شرکت ساختمانی شلکا

شرکت مهندسی طرح پژوهان البرز

شرکت دارو سازی تهران دارو